Onderhoud rijkswegen Noord-Holland

Afsluitingen vanwege levensverlengend onderhoud rijkswegen Noord-Holland: zomer en najaar 2018
In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Optimum in zomer en najaar op diverse locaties in Noord-Holland levensverlengend onderhoud uit aan het asfalt van de snelwegen. De werkzaamheden worden in de verkeersluwe nachtelijke uren en weekenden uitgevoerd om hinder voor het verkeer tot een minimum te beperken.

Maandag 30 juli t/m woensdag 1 augustus, in de nachtelijke uren tussen 21.00 uur en 05.00 uur
In de nacht van 30 op 31 juli wordt ter hoogte van de rotonde N9/N502 een deel van de deklaag van de N9 gefreesd. In de nacht van 31 juli op 1 augustus wordt vervolgens de nieuwe deklaag aangebracht. Dit wordt gecombineerd in de afsluiting t.b.v.de werkzaamheden aan de LED-verlichting.

Als het freeswerk en het aanbrengen van de nieuwe deklaag gereed is, dan verplaatst de asfaltploeg zicht naar de N99. Hier wordt tussen 23.00 uur en 05.00 uur de N99, richting Anna Paulowna/Leeuwarden, ter hoogte van de Kooybrug afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N9 en de N249. De parallelbaan blijft toegankelijk, dit in verband met de late starttijd en het minimale verkeersaanbod op dat moment.

Donderdag 9 augustus t/m zaterdag 11 augustus, plus maandag 13 augustus tot en met zaterdag 18 augustus, in de nachtelijke uren tussen 21.00 uur en 05.00 uur
N9 in beide richtingen afgesloten tussen de N248 en de N250. Het verkeer wordt omgeleid via de N249 en de N99 (omleidingsroute U76) en omgekeerd (omleidingsroute U75).

Het verkeer bij Julianadorp dat de N9 richting Den Helder wil bereiken, wordt omgeleid via de Langevliet. Het verkeer bij Julianadorp dat de N9 richting Alkmaar wil bereiken, wordt omgeleid via de N502.

De extra reistijd bedraagt 20 minuten.

Maandag 20 augustus t/m donderdag 23 augustus, in de nachtelijke uren tussen 21.00 uur en 05.00 uur
N99 Kooybrug in beide richtingen afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de N9 en de N249 (omleidingsroute U78) en omgekeerd (omleidingsroute U77).

De extra reistijd bedraagt 15 minuten.

Informatie voor hulpdiensten en vervoersdiensten
Hulpdiensten en lijndiensten kunnen gebruikmaken van het werkvak. Er worden verkeersregelaars ingezet om hen door te laten.

Omleidingstekeningen zijn op aanvraag beschikbaar.

Nachtelijke afsluitingen vanwege plaatsen geleiderails N99 tussen Kooybrug en Balgzandbrug

In maart is Via Optium in opdracht van Rijkswaterstaat bezig geweest met het plaatsen van geleiderails langs de A7 en de N99. Door omstandigheden hebben ze destijds de werkzaamheden langs de N99 niet kunnen afronden; deze worden vanaf volgende week hervat.

Planning

  • Woensdag 4 juli 21.00 uur tot donderdag 5 juli 05.00 uur
  • Donderdag 5 juli 21.00 uur tot vrijdag 6 juli 05.00 uur
  • Vrijdag 6 juli 21.00 uur tot zaterdag 7 juli 07.00 uur
  • Woensdag 11 juli 21.00 uur tot donderdag 12 juli 05.00 uur
  • Donderdag 12 juli 21.00 uur tot vrijdag 13 juli 05.00 uur
  • Vrijdag 13 juli 21.00 uur tot zaterdag 14 juli 07.00 uur

Afsluiting en omleidingsroute

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, is de N99 op bovengenoemde momenten in beide richtingen afgesloten tussen de Kooybrug (N9) en Balgzandbrug (N249). Tevens wordt de parallelweg afgesloten vanwege de kans op sluipverkeer. Verkeer wordt omgeleid via de N9, de N248 en de N249 en omgekeerd. De extra reistijd kan oplopen tot 30 minuten.

U vindt de omleidingskaart onderaan dit bericht. De omleidingsroute is met wegbeheerders besproken in het RegioRegie overleg.

Belangrijke informatie voor hulpdiensten en vervoersdiensten

Hulpdiensten en openbaar vervoersdiensten kunnen tijdens de werkzaamheden gebruik maken van het werkvak; zij hoeven de omleidingsroute niet te volgen. Hiertoe worden verkeersregelaars ingezet om hulpdiensten en vervoersdiensten veilig langs de werkzaamheden te begeleiden.

Omleidingskaart Werkzaamheden Geleiderail N99 in week 27 en 28

 

Geslaagde BBQ bij AdviSafe

Op 14 juni jl. hebben wij samen met onze leden mogen genieten van een heerlijke BBQ bij AdviSafe! Vooraf hebben we kunnen luisteren wat AdviSafe kan betekenen op gebied van veiligheid voor bedrijven. Jan Hinrichs (Director AdviSafe) gaf ons een kijkje in de keuken m.b.t. de organisatie en werkzaamheden.

Na deze boeiende presentatie was het de beurt aan Omnyacc m.b.t. de verplichte AVG regelgeving. Omdat voor vele de AVG toch nog wel een grijs gebied is hebben wij dan ook gemeend om de presentatie als bijlage toe te voegen aan dit bericht. Natuurlijk staan de medewerkers van Omnyacc klaar om eventuele vragen te beantwoorden en u eventueel te ondersteunen m.b.t. de AVG.

Hoewel het weer niet mee zat hebben we daarna kunnen genieten van een super perfecte BBQ neergezet door ViceVersa.

Namens het bestuur,

Rene de Visser

Klik hieronder voor de presentatie:
Presentatie AVG 14-06-2018 OV Kooypunt

Glasvezelaansluiting op bedrijvenpark Kooypunt een feit bij voldoende belangstelling!

Photonic Networks gaat, bij voldoende belangstelling, het bedrijvenpark Kooypunt in Den Helder verglazen. Alle panden worden voorzien van een aansluiting zonder verdere abonnements verplichtingen tenzij daar bezwaar tegen is.

De glasaansluiting wordt aangelegd tot in de meterkast en daar afgemonteerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Zelfs als u al een glasaansluiting heeft, sluiten wij u graag aan en kunt u in de toekomst profiteren van onze aantrekkelijke abonnementen. Mocht u nu geen maar later wel een aansluiting willen dan zullen wel aansluitkosten in rekening gebracht worden.

Met deze glasvezelaansluiting is het mogelijk een verbinding te realiseren met snelheden tot 1 Gigabit per seconde. De geleverde internet snelheid is afhankelijk van het gekozen abonnement. De aangeboden abonnementen starten met €80 voor een Internetdienst van 50 Megabit per seconde. Deze diensten leveren een symmetrische Internet verbinding met servicedesk ondersteuning tijdens kantooruren. Alle abonnementen bieden de mogelijkheid om bestaande telefoonaansluitingen mee te nemen. Voor het telefoongebruik worden aantrekkelijke tarieven aangeboden.

Uitnodiging ledenbijeenkomst incl. BBQ

Aan alle ondernemers op bedrijvenpark Kooypunt en Den Helder Airport:
Op 14 juni organiseren wij een ledenbijeenkomst met een heerlijke BBQ.

Voorafgaand aan de BBQ nemen wij u graag mee in het zeer actuele onderwerp de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), welke per 25 mei van toepassing is.

Programma:
16.00 – 16.15 uur:            inloop
16.15 – 16.45 uur:            presentatie over AVG
16.45 – 18.15 uur:            BBQ

Locatie:
AdviSafe Risk Management B.V.
Koperslagersweg 23
1786 RA  Den Helder

Bent u er ook bij?

Aanmelden:
U kunt zich tot woensdag 30 mei aanmelden via het e-maildres info@ovkooypunt.nl.

In verband met de catering vernemen wij bij de aanmelding graag met hoeveel personen u aanwezig zult zijn en indien van toepassing eventuele dieet- of allergiewensen.

We zien er naar uit om u op 14 juni te verwelkomen!

Hartelijke groet,
Bestuur Ondernemersvereniging Kooypunt

 

Nachtelijke afsluitingen van Kooybrug en Balgzandbrug N99

In opdracht van Rijkswaterstaat voert Via Optimum volgende week onderhoudswerkzaamheden uit aan de afsluitboominstallaties, camera’s en verkeersseinen van de Kooybrug en de Balgzandbrug in de N99. Deze onderhoudswerkzaamheden worden gecombineerd met inspectiewerkzaamheden door Witteveen & Bos. Tijdens deze inspecties wordt onderzocht in welke conditie de bruggen verkeren. Dit betreft zowel de constructieve onderdelen, maar ook het wegdek en de installaties van de bruggen. Door de onderhouds- en inspectiewerkzaamheden te combineren, hoeven beide bruggen slechts eenmaal te worden afgesloten voor verkeer in plaats van tweemaal.

Afsluitingen en omleidingsroutes

Dinsdag 22 mei 23.59 uur tot woensdag 23 mei 05.00 uur

1. N99 Kooybrug in beide richtingen afgesloten

Het verkeer wordt omgeleid via de N9 en de N249, en omgekeerd. Hulpdiensten, vervoersdiensten, landbouwverkeer en (brom-) fietsers kunnen gebruik maken van de parallelweg (Balgweg). Aan de kopse kanten van de parallelweg komen verkeerregelaars te staan om dit verkeer door te laten. Voor overig verkeer is de parallelweg afgesloten.

Woensdag 23 mei 23.59 uur tot donderdag 24 mei 05.00 uur

2. N99 Balgzandbrug in beide richtingen afgesloten

Het verkeer wordt omgeleid via de N249, de N248 en de A7, en omgekeerd. Hulpdiensten, vervoersdiensten, landbouwverkeer en (brom-) fietsers kunnen gebruik maken van de parallelweg (Rijksstraatweg). Aan de kopse kanten van de parallelweg komen verkeerregelaars te staan om dit verkeer door te laten. Voor overig verkeer is de parallelweg afgesloten.

Onderaan dit bericht vindt u de omleidingstekeningen. De extra reistijd bedraagt ongeveer 30 minuten. Bij onvoorziene omstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld. U ontvangt van ons dan nader bericht.


Herstellen gootconstructie Parallelweg N9 Den Helder

Binnenkort worden er werkzaamheden uitgevoerd op de parallelweg van de N9 in Den Helder. De werkzaamheden bestaan uit het herstellen van een gootconstructie. Door het zware verkeer zijn de roosters uit de goot gereden; wanneer de roosters niet op hun plek liggen, vormt dit een veiligheidsrisico voor weggebruikers. Er wordt dan ook een nieuwe en deugdelijke gootconstructie aangebracht. Onder dit bericht vindt u een tekening van de locatie van de gootconstructie.

Maandag 30 april 07.00 uur tot vrijdag 4 mei 16.00 uur
Parallelweg afgesloten voor (vracht-)auto’s ter hoogte van de werkzaamheden aan de gootconstructie. Het verkeer wordt omgeleid conform de omleidingstekening die onder dit bericht toegevoegd is. Fietsers en bromfietsers kunnen wel gebruik blijven maken van de parallelweg.

Nood- en hulpdiensten kunnen met gepaste snelheid langs de werkzaamheden.

Vrijdag 4 mei 16.00 uur tot woensdag 9 mei 16.00 uur
In deze periode worden de werkzaamheden uitgevoerd zonder hinder voor het verkeer. Al het verkeer kan dan weer via de parallelweg.

Mogelijke geluidshinder
Bij de start van de werkzaamheden op maandag 30 april kan enige geluidshinder ontstaan tijdens het inzagen van het asfalt. Deze periode zal zo kort mogelijk worden gehouden. De geluidsgevoelige werkzaamheden worden uitsluitend overdag uitgevoerd.

Tot slot
Bij ongunstige weersomstandigheden kunnen de werkzaamheden worden uitgesteld en opnieuw ingepland.

Afsluiting van de Burgemeester Visserbrug 16-17 december

De aangekondigde afsluiting van de Burgemeester Visserbrug op 9 en 10 december is uitgesteld vanwege de voorspelde weersomstandigheden.

De onderzoeken naar het mankement aan de brug staan nu gepland op:

  • zaterdag 16 december 2017 van 08.00 – 23.00 uur en
  • zondag 17 december 2017 van 08.00 – 23.00 uur

Tijdens deze werkzaamheden is de N250 ter hoogte van de Burgemeester Visserbrug gestremd voor al het verkeer. Zie ook: https://waaksaam.com/nieuws/gewijzigde-data-onderzoek-burgemeester-visserbrug–gemeente-den-helder

Heeft u vragen over de werkzaamheden van WaakSaam? Neem dan contact op met het Servicepunt van de provincie Noord-Holland via telefoonnummer 0800 – 0200 600 (gratis) of mail naar servicepunt@noord-holland.nl. Of kijk op: www.waaksaam.com/nieuws