Belangrijke informatie

Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste informatie en contactpersonen.

Politie

Spoedgevallen: 112
Overige gevallen: 0900-8844
Misdaad anoniem: 0900-7000
Aangifte doen: Digitaal aangifte doen bij onbekende dader via www.politie.nl/aangifte Bij bekende dader of wanneer sporen van de dader zijn aangetroffen, op afspraak via 0900-8844.

Brandweer

Spoedgevallen: 112
Overige gevallen: 072-5644444 (meldkamer Alkmaar)
Kantoortijden: 0223-678770

Ambulance
Spoedgevallen: 112
Overige gevallen: 072-5644444 (meldkamer Alkmaar)

AED locaties:
Rabobank Kop van Noord-Holland, Verkeerstorenweg 3
Den Helder Airport, Luchthavenweg 10
Multimetaal constructie BV, Scheepmakersweg 23
DHTC, Zeilmakersweg 8-10

Gemeente Den Helder

Meldpunt openbare ruimte: 0223-671200 (KlantContactCentrum) of www.denhelder.nl

(klachten/meldingen, zwerfvuil,
openbare verlichting, openbaar             
groen e.d.)

Klant contactcentrum (kcc) Den Helder: 0223-140223 of kcc@denhelder.nl

Contactpersonen
Wijkagent Annelies Groenhof (politie): 0900-8844
Wijkconciërge Nancy Hoffman: 06 511 179 42

Contactgegevens bestuursleden:
Jacques de Waal: 06-53909982
Marco Bakker: 0223-688600
René de Visser: 06-53369857
Anita Veenendaal: 06-53296532
Conny van den Hoff: 0223-635666
Theo Leek: 0223-631354
Lisenka van der Wilt: 0223-613033

 

close

Voor vragen mailt u naar: info@ovkooypunt.nl