Stremming Van Kinsbergenbrug

Beste bewoner(s) en ondernemer(s),

Begin September heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u op de hoogte hebben gebracht over de renovatiewerkzaamheden aan de Van Kinsbergenbrug. Zoals u wellicht heeft gezien zijn de werkzaamheden reeds gestart. Vanaf zondag 24 oktober (om 18:00 uur) gaat de stremming in. In deze brief informeren wij u graag nader over de geplande werkzaamheden voor de aankomende periode.
Voor de volledige brief klik hier>>>>

Nieuwjaarsontbijt 7 januari 2021

Beste ondernemers,

Vanuit het bestuur hebben wij moeten besluiten het nieuwjaarsontbijt op een andere manier in te richten.

Via teams zult u een uitnodiging ontvangen om toch in gezamenlijkheid het nieuwe jaar met een feestelijk tintje in te luiden.

Natuurlijk hebben wij gedacht aan het inwendige van de mens en via onderstaand formulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een heerlijk ontbijt aangeboden door de ondernemersvereniging Kooypunt bezorgd bij u op het bedrijf!

Dit zal, als u hiervan gebruik wil maken, worden bezorgd tussen 07.00 en 07.30 uur bij uw bedrijfslocatie.

Zien wij u digitaal?
(de teamsuitnodiging wordt via mail aan u gezonden)Ik maak gebruikt van de ontbijtservice!

Bedrijfsnaam

Naam

Aantal personen (incl.uzelf)

Ontbijt bezorgen op adres van het bedrijf :
(bezorging zal plaatsvinden op 7 januari tussen 7.00 / 7.30)

Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer:

Uw emailadres

Eventuele vragen en of opmerkingen?

Duurzaam Energie collectief Den Helder

Beste ondernemer(s) op bedrijventerreinen in gemeente Den Helder,

De gezamenlijke ondernemersverenigingen, gemeente Den Helder en de Rabobank willen graag – samen met u – het energieverbruik van de lokale bedrijventerreinen drastisch verlagen inclusief de kosten hiervan. In samenwerking met ontwikkelingsbedrijf NHN en de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) zal dit project verder worden opgepakt.

Zo’n 15 bedrijven hebben zich inmiddels al aangesloten bij de ECWF.
De corporatie verbindt ondernemers bij de inkoop, installatie en subsidieaanvraag van energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen. Dit kan gaan om isolatie, led verlichting en zonnepanelen.
Eind september as. start de ECWF met de eerste energiescans en maatwerkadviezen voor deze bedrijven. De ECWF begeleidt bovendien de oplevering van de werkende installaties.

ECWF is een initatief van de samenwerkende partijen: Ondernemersverenigen Kooypunt, HOV (Helderse Ondernemersvereniging), Gemeende Den Helder, Rabobank Kop van Noord Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Wilt u ook profiteren van subsidie(s), lagere energiekosten ed? Download dan bijgesloten aanmeldformulier.

Meer weten over dit project?
René de Visser, Rabobank Kop van Noord-Holland & Ondernemersvereniging Kooypunt
Mobiel: 06 53 36 98 57
Mail: rene.de.visser@rabobank.nl

Arno ’t Hart, Gemeente Den Helder
Mobiel: 06 53 74 85 44
Mail: a.ter.hart@denhelder.nl

Geslaagde BBQ bij AdviSafe

Op 14 juni jl. hebben wij samen met onze leden mogen genieten van een heerlijke BBQ bij AdviSafe! Vooraf hebben we kunnen luisteren wat AdviSafe kan betekenen op gebied van veiligheid voor bedrijven. Jan Hinrichs (Director AdviSafe) gaf ons een kijkje in de keuken m.b.t. de organisatie en werkzaamheden.

Na deze boeiende presentatie was het de beurt aan Omnyacc m.b.t. de verplichte AVG regelgeving. Omdat voor vele de AVG toch nog wel een grijs gebied is hebben wij dan ook gemeend om de presentatie als bijlage toe te voegen aan dit bericht. Natuurlijk staan de medewerkers van Omnyacc klaar om eventuele vragen te beantwoorden en u eventueel te ondersteunen m.b.t. de AVG.

Hoewel het weer niet mee zat hebben we daarna kunnen genieten van een super perfecte BBQ neergezet door ViceVersa.

Namens het bestuur,

Rene de Visser

Klik hieronder voor de presentatie:
Presentatie AVG 14-06-2018 OV Kooypunt