Renovatiewerkzaamheden Kooybrug

Bij deze wil ik u informeren over het volgende: Rijkswaterstaat en VolkerWessels voeren vanaf dit najaar renovatiewerkzaamheden uit aan de Kooybrug en de N99. Vanaf 3 oktober 2022 tot en met het voorjaar van 2023 vinden grootschalige werkzaamheden plaats met bijbehorende hinder. 

We vervangen bediening- en besturingscomponenten van de brug, stralen en conserveren het bewegende deel van de brug, vervangen de scheepvaartvoorzieningen en seinen en vernieuwen het wegdek. 

Dit alles leidt tot grootschalige hinder voor het wegverkeer:

 • Van 3 oktober tot en met 24 december 2022 stremming van de N99 >> omleidingsroute via de N249 en N9
 • Diverse nachtafsluitingen in februari/maart 2023 tussen 22u en 05u >> omleidingsroute via de N249 en N9
 • Weekafsluiting in voorjaar 2023 (moment n.t.b.) >> omleidingsroute via de N249 en N9

In deze perioden kunnen fietsers, voetgangers, landbouwverkeer, OV en nood-en hulpdiensten wel passeren met uitzondering van afsluitingsnachten en de weekafsluiting.

Een definitieve planning van de nachtafsluitingen en de weekafsluiting in 2023 volgen nog. Ook zal ik u in augustus nog wat routekaartjes toezenden zodat deze verspreid kunnen worden onder de bedrijven gevestigd op bedrijventerrein Kooypunt.

Stremming Van Kinsbergenbrug

Beste bewoner(s) en ondernemer(s),

Begin September heeft u een brief van ons ontvangen waarin wij u op de hoogte hebben gebracht over de renovatiewerkzaamheden aan de Van Kinsbergenbrug. Zoals u wellicht heeft gezien zijn de werkzaamheden reeds gestart. Vanaf zondag 24 oktober (om 18:00 uur) gaat de stremming in. In deze brief informeren wij u graag nader over de geplande werkzaamheden voor de aankomende periode.
Voor de volledige brief klik hier>>>>

Nieuwjaarsontbijt 7 januari 2021

Beste ondernemers,

Vanuit het bestuur hebben wij moeten besluiten het nieuwjaarsontbijt op een andere manier in te richten.

Via teams zult u een uitnodiging ontvangen om toch in gezamenlijkheid het nieuwe jaar met een feestelijk tintje in te luiden.

Natuurlijk hebben wij gedacht aan het inwendige van de mens en via onderstaand formulier kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van een heerlijk ontbijt aangeboden door de ondernemersvereniging Kooypunt bezorgd bij u op het bedrijf!

Dit zal, als u hiervan gebruik wil maken, worden bezorgd tussen 07.00 en 07.30 uur bij uw bedrijfslocatie.

Zien wij u digitaal?
(de teamsuitnodiging wordt via mail aan u gezonden)  Ik maak gebruikt van de ontbijtservice!

  Bedrijfsnaam

  Naam

  Aantal personen (incl.uzelf)

  Ontbijt bezorgen op adres van het bedrijf :
  (bezorging zal plaatsvinden op 7 januari tussen 7.00 / 7.30)

  Ik ben bereikbaar onder telefoonnummer:

  Uw emailadres

  Eventuele vragen en of opmerkingen?

  Duurzaam Energie collectief Den Helder

  Beste ondernemer(s) op bedrijventerreinen in gemeente Den Helder,

  De gezamenlijke ondernemersverenigingen, gemeente Den Helder en de Rabobank willen graag – samen met u – het energieverbruik van de lokale bedrijventerreinen drastisch verlagen inclusief de kosten hiervan. In samenwerking met ontwikkelingsbedrijf NHN en de Energie Coöperatie West-Friesland (ECWF) zal dit project verder worden opgepakt.

  Zo’n 15 bedrijven hebben zich inmiddels al aangesloten bij de ECWF.
  De corporatie verbindt ondernemers bij de inkoop, installatie en subsidieaanvraag van energiebesparende en verduurzamingsmaatregelen. Dit kan gaan om isolatie, led verlichting en zonnepanelen.
  Eind september as. start de ECWF met de eerste energiescans en maatwerkadviezen voor deze bedrijven. De ECWF begeleidt bovendien de oplevering van de werkende installaties.

  ECWF is een initatief van de samenwerkende partijen: Ondernemersverenigen Kooypunt, HOV (Helderse Ondernemersvereniging), Gemeende Den Helder, Rabobank Kop van Noord Holland en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

  Wilt u ook profiteren van subsidie(s), lagere energiekosten ed? Download dan bijgesloten aanmeldformulier.

  Meer weten over dit project?
  René de Visser, Rabobank Kop van Noord-Holland & Ondernemersvereniging Kooypunt
  Mobiel: 06 53 36 98 57
  Mail: rene.de.visser@rabobank.nl

  Arno ’t Hart, Gemeente Den Helder
  Mobiel: 06 53 74 85 44
  Mail: a.ter.hart@denhelder.nl